Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP175490
Address information
Turkey /Ankara /Cankaya
Short description Risk Engineering

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

isk Mühendisliği Grubu Hakkında Ekodenge Çevre Grubu’nun 2012 yılına kadar sürdürdüğü proses güvenliği ve SEVESO çalışmaları neticesinde 2012 yılında Ekodenge Teknik Emniyet Grubu kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Bu grup 2015 yılında farklı disiplinlerden mühendislerin bir araya gelmesi ile Ekodenge Risk Mühendisliği Grubu (ERMG) olarak ismini değiştirmiştir.

ERMG kimya / enerji  endüstrisinin farklı alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların tasarım aşamasındaki, inşa aşamasındaki veya operasyona geçmiş tesisleri için risk analiz çalışmaları yürütebilen bir çalışma grubudur.

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Ekodenge 1996 yılında, sürdürülebilirlik ve AB politikaları vizyonunda danışmanlık ve mühendislik hizmetleri vermek üzere kuruldu. Çalışma alanlarımız bütünsel yaşam döngüsü anlayışı içerisinde çevresel yüklerin en aza indirgenmesini sağlayacak çevre teknolojileri, bilişim teknolojileri, sürdürülebilir ve enerji verimli binalarla ilgili araştırma ve tasarım faaliyetleri, şehirler ve endüstriyel kümelerin tasarımı ve işletilmesi konularını kapsamaktadır.Projelerimizde, değer zincirlerinin sürdürülebilirliğinin malzeme ve enerji akışları üzerinden değerlendirilmesi ve izlenmesi ile döngüsel ekonomiye geçişi destekleyecek karar destek sistemleri ve çözümler üretiyoruz. Ar-Ge projelerimiz ile çevre ve doğa dostu uygulamalara ek olarak elverişli, yenilikçi, maliyet etkin ve uygulanabilir çözümler sunuyoruz.  Ekodenge olarak ayrıca sürdürülebilir imalat sanayi ve binalarda, çevre ve enerji ile ilgili matematiksel analizler, veri madenciliği ve yapay zeka üzerine kurulu öngörü yeteneklerine sahip yazılımlar geliştirilmesi konusunda da tecrübe sahibiyiz. Ekodenge bünyesinde ayrıca web portalları ile çevresel bilgi sistemi altyapısına sahip risk ve sonuç modelleme araçları ve graph teori üzerinden analiz yeteneklerine sahip yazılımlar da geliştirilmektedir.Akademik birikim ve araştırma odaklı sürdürülebilirlik uzmanlığını bir araya getiren Ekodenge’nin yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip çevre, kimya, endüstri, bilgisayar, makine ve elektrik mühendisleri, şehir bölge plancıları, mimarlar ve tasarımcılardan oluşan disiplinler arası ekibi aynı zamanda AB ve diğer uluslararası projelerde kilit uzman referanslarına sahiptir ve aralarında sertifikalı enerji ve yaşam döngüsü analizi uzmanları bulunmaktadır. Ekodenge, CIP Ecoinnovation, UNDP, WB ve EUROPEAID programları altında gerçekleştirdiği projeleri sayesinde uluslararası fon programlarında proje koordinasyon tecrübesine sahiptir. Ayrıca HORIZON2020 ve FP7 programları altında fonlanan uluslararası ortaklı Ar-Ge projelerine de aktif olarak katılım göstermektedir.DeğerlerimizDürüstlük ve İş Etiğine Bağlılık
Çok Boyutlu Düşünme ve Değer  Yaratma
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Yoluyla İlerleme
 Doğal Çevreye ve Sosyal Paydaşlara Sorumluluk
Kişiler ve Kuruluşlardan Bağımsızlık ve Tarafsızlık Vizyonumuz Avrupa Birliği başta olmak üzere, uluslararası pazarlarda güvenilir ve saygın bir südürülebilirlik çözüm ortağı olmak.Her ölçekteki sürdürülebilirlik problemlerine, kalıcı ve çok boyutlu iyileştirme kurguları oluşturmak için,
yenilikçi, disiplinlerarası ve bütüncül yaklaşımla çözüm kapasitesi oluşturmak. MisyonumuzSürdürülebilirlik vizyonu ile, ulusal, AB ve uluslararası pazarlarda, müşterilere ve paydaşlara katma değer sağlayan projeler geliştirmek.Çalışanlarımızın bilgi birikimini, disiplinler ve kurumlar arası işbirliği kapasitelerini,  uluslararası seviyede yetkin ve
öncü hale getirmek için sürekli olarak araştırma ve teknik çalışmalar sürdürmek.Çalışılan sektürlerde, işbirliklerini, pazar payımızı arttırmak ve ilgili tüm paydaşlara kazanımlar sağlamak.Evrensel kalite ve standartlarda proje ve hizmetler sunarak müşterilerini en üst düzeyde memnun etmek.

Company Info

Ekodenge Muhendislik Mimarlik Danismanlik Tic. A.S.

Main Office
Üniversiteler Mah. 1596. Cad. (1. Ar-Ge Binası) Kapı No:97, Kat:1 Ofis No:18 Beytepe ÇANKAYA 06800 ANKARA/Türkiye
Cankaya / Ankara /
Turkey
Telephone: (312) 299-25-55
Fax: 312 299 2558

Main Office Ankara / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Website http://www.ekodenge.com
Business Type Service Provider
OSB