Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP219321
Address information
Turkey /Ankara /Cankaya
Short description It has the characteristics of cage rotor turbine, it is used in rivers, primarily wind, with its superior aerodynamics and hydrodynamic properties.

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Yatay Eksenli Kafes Rotorlu türbin  bir önceki tasarım  olan  Kafes Rotorlu Türbinin geliştirilmiş halidir. Kafes rotorlu türbinin bütün özelliklerine sahip olan bu tasarım,  üstün aerodinamik ve hidrodinamik özellikleri ile  öncelikle rüzgar  olmak üzere akarsularda da kullanılabilir.

Quick Details

It has the characteristics of cage rotor turbine, it is used in rivers, primarily wind, with its superior aerodynamics and hydrodynamic properties.

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Firma geçmişi ve tecrübesi önemli ölçüde çimento sektörü ağırlıklı olmakla birlikte gelişim odaklı yapısı ve küresel sorumluluk düşüncesi ile yenilenebilir enerji konusunda da bir alt yapı oluşturmuştur.

Profesyonel geçmişinde, üretimde toplam kalite, toplam üretken bakım, sürekli gelişim planlamaları ve uygulamaları, yatırım projelendirme ve uygulamaları , üretim operasyonlarında ve personel yönetiminde gelişim, yenilikçilik ve liderlik gibi olguları başarı ile hayata geçirme becerisine sahip olan Eliş Mühendislik, bu alt yapının doğal sonucu olarak pek çok yenilikçi çözüm ve ürün geliştirmiştir. Bu ürünlerden bazıları fikri mülkiyet hakları kapsamında patentlenmiştir.

Madencilik, mineral ve çimento endüstrisinde, ekipman, proses ve operasyon konularındaki gelişim ve yenilikçilik anlayışı doğrultusunda proje, imalat, montaj ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirecek birikim ve alt yapımız mevcuttur. Bunun yanında geliştirilen patentli ürünler ile özelliği olan ince öğütme ve ince kırma üretimi yapan ekipman ve sistemleri çalışma konularımızın temelini oluşturmaktadır.

Küresel sorumluluk anlayışı gereği yenilenebilir enerji alanında da çalışmalarımız olmuş , rüzgar ve güneş enerjisi konusunda da tasarım ve projeler oluşturulmuştur. Yerli ekipman kullanımı, ve verimlilik hedeflenmiştir. Bu alanda da patentlenmiş ürünler ve özgün projeler geliştirilmiştir. Tasarım, projelendirme, imalat, montaj, uygulama ve know–how çalışma konularımızdır. Ev tipi uygulamalardan yerleşke tipi uygulamalar ve endüstriyel üretim amacına dek geniş yelpazedeki seçenekler firmamızca sunulmaktadır.

Company Info

Elis Muhendislik Makina Proje Madencilik ve Enerji

Main Office
Osmantemiz Mah. 1024 Cad Yenigün Sitesi 2/A 14
Cankaya / Ankara /
Turkey
Telephone: 0312 482 3158

Main Office Ankara / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Business Type Service Provider
OSB

Dokümanlar