Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP220482
Address information
Turkey /Ankara /Yenimahalle
Short description These generators, which can be produced in horizontal and vertical type with their efficiency up to synchronous speeds, can be self-excited accordin

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

TEMSAN 1982 yılında başladığı senkron generatör üretimlerine çok sayıda ekipmanın imalat, montaj ve devreye alma hizmetini tamamlayarak devam etmekte olup 100 MVA'ya kadar uluslararası standartlarda ürünler sunmaktadır. Rehabilitasyon projelerinde ise 200 MVA'ya çıkan referanslara sahip kuruluşumuz, son yıllarda yaptığı çalışmalarla yerli imalat teşvikinden yararlandırabilen ilk ve tek generatör tedarikçisi konumundadır. 

Senkron devirlerde, %98'e varan verimleriyle, yatay ve dikey tip olarak üretilebilen bu generatörler proje durumuna göre kendinden ikazlı da olabilmektedir.

 • 5 MVA – 100 MVA 
 • Rehabilitasyonda 50 MVA - 200 MVA
 • Yüksek verimli
 • Uzun Ömürlü
 • Satış sonrası sınırsız destek

 

Yerli İmalat Teşvikinden Faydalanabilir

 

Test İmkanları

 • Stator Sargı İzolasyon Direnç Ölçümü
 • Stator Sargı İzolasyon Dayanım Testi
 • Stator Sargı Dc Direnç Ölçümü
 • Stator Sargı Sipir İzolasyon Testi
 • Stator Nüve Isınma Ve Demir Kayıpları Ölçümü
 • Rotor Kutup İzolasyon Direnç Ölçümü
 • Rotor Kutup İzolasyon Dayanım Testi
 • Rotor Kutup Dc Direnç Ölçümü
 • Rotor Kutup Sipir İzolasyon Testi
 • Rotor Balans İşlemi
 • Generatör Sargı Kurutma İşlemi
 • Generatör Açık-Devre Karakteristiği Ölçümü
 • Generatör Kısa-Devre Karakteristiği Ölçümü
 • Generatör V-Eğrisi Ölçümü
 • Generatör Empedansları Ölçümü       

Quick Details

These generators, which can be produced in horizontal and vertical type with their efficiency up to synchronous speeds, can be self-excited accordin

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Faaliyet Alanlarımız
1) Devletin genel enerji politikası içinde ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmek amacıyla teşkil edilen Teşekkülün faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.
a) Her çeşit türbin, generatör ve transformatörleri yapmak,
b) Her çeşit basınçlı kazan ve tanklar ile buhar kazanları yapmak,
c) İnşaat işlerine ait projeleri hazırlamak, inşaat işlerini yapmak,
ç) Çelik konstrüksiyon işleri ve makine imalatları yapmak,
d) Elektrik nakil hattı ve emsali teçhizatlarının projelendirme, imal ve montajını yapmak,
e) Her türlü otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi ve kurulması işlerini anahtar teslimi esasına göre yapmak,
f) Şalt merkezleri ve şalt cihazlarını, şalt sahaların projelendirilmesi, imali ve montaj işlerini anahtar teslimi esasına göre yapmak,
g) Elektrik motorları ve pompalarını yapmak,
ğ) Enerji üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili her çeşit teçhizatı üretmek, ticaretini yapmak,
h) Enerji santrallerinin fizibilitesini çıkarmak, projelendirmek, ihtiyaç duyulan ekipmanın imali ve tedarikini sağlamak başta olmak üzere enerji santrallerinin ihtiyaçlarına ilişkin her türlü ticari faaliyeti yapmak, bu santralleri tesis etmek, müşavirlik ve gözetmenlik hizmeti vermek, testlerini yapmak, devreye almak, her türlü bakım, onarım ve rehabilitasyon işlerini yapmak,
ı) Enerji sektöründe üretim, iletim, depolama ve dağıtım tesisleri ile endüstriyel tesisler için her türlü mal, hizmet danışmanlık ve yapım işlerini üstlenmek, bu tesislerde kullanılan ekipmanlara ve sistemlere ait test, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini gerçekleştirmek,
i) Bakanlık tarafından belirlenen güç ve türüne göre lisanslı ve/veya lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin proje onay ve kabul işlemlerini Bakanlık adına yürütmek,
j) Enerji sektöründe ihtiyaç duyulan akredite test laboratuvarı kurmak ve laboratuvar hizmeti vermek,
k) Test ve imal edilmiş ürünlere rapor ve uygunluk belgesi düzenlemek ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre müşavirlik, danışmanlık, gözetmenlik, raporlama, test ve benzeri hususlarda hizmet vermek,
l) Faaliyet alanına giren kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerle verilen görevler ve bu görevlerle ilgili olarak Yönetim Kurulunca uygun görülen faaliyetleri yapmak,
2) Teşekkül, yukarıdaki faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için;
a) Döküm, dövme, işleme, imal, fabrika, imalathane, atölye ve servis istasyonları kurar veya işletir,
b) Gerekli yedek parça, takım, makine ve teçhizatı ithal ve ihraç eder veya ettirir, satın alır, kiralar, atıl olanları satar veya kiraya verir,
c) Kara nakliyatı için gerekli vasıtalar satın alır, ithal veya imal ettirir, kiralar veya kiraya verir, ç) Faaliyet alanları ile ilgili olarak AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yapar, bu amaçla yurt içine ve yurt dışına personelini gönderebilir,

Company Info

Temsan - Turkiye Elektromekanik Sanayi A.S.

Main Office
Çamlıca Mah. 145. Cad. No:16
Yenimahalle / Ankara /
Turkey
Telephone: 0312 397 55 75

Main Office Ankara / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Business Type The State Department, Service Provider
OSB